Naar boven

Privacy

Charity Gifts zal je persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die je invult in het registratie- of bestelformulier wanneer je een UNICEF product bestelt of hebt besteld.

Het doel van de verwerking van je persoonsgegevens is het door Charity Gifts kunnen nakomen van de overeenkomst die Charity Gifts met jou is aangegaan. Uitsluitend hiertoe kunnen je gegevens aan derden worden verstrekt. Daarnaast zal Charity Gifts, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, uw persoonsgegevens verstrekken aan UNICEF.